Micskei Detti

Betűk? Képben vagyok!

Játékos alapozás a jobb olvasási készségért

Könyv: 2800 Ft

Általános és alakazonos hívóképek összehasonlítása

Hogyan lehet könnyebben megjegyezni a betűket?

Sokszor bele se gondolunk, hogy a gyereknek mennyire nehéz 44 idegen szimbólumot megtanulniuk, mivel nincs logikai kapcsolat a betű és a hozzá tartozó hang között. Még ha meg is jegyzik a gyerekek, gyakori a tévesztés, vagy a szünet végére elfelejtik egyiket-másikat. Ráadásul, ha bizonytalan a megfeleltetés, nehéz az összeolvasásra továbblépni.

Hogyan lehetne támogatni a betű–hang kapcsolat megtanulását? Nézzük meg az első képen látható két példát! Melyiket könnyebb megjegyeznünk?

A Betűk? Képben vagyok! könyv és kártya

Hogyan működnek a különböző hívóképek?

Ha a gyermek ránéz a betűre, akkor elkezd keresgélni a memóriájában, hogy melyik kép állt a betű mellett. A sok lehetőség miatt még nehezebb a helyeset megtalálni, így kiemelten fontos, hogy a hívókép minél jobban támogassa az emlékezést. Sok tényező befolyásolja a hívókép hatékonyságát (Csépe, 2014):

  • a felhasznált asszociációs módszer (hangutánzás vagy kezdőhang),
  • a vizuális megjelenés (figyelemfelkeltés, minőség, memóriatámogatás),
  • a kép szófaja (főnévet vagy igét kell-e megnevezni) (Székely és mtsai, 2005).

Egy nemzetközi tanulmány (Ehri, 2010) vizsgálata alapján többszörös különbség lehet a betű–hang megtanulásához szükséges próbálkozások és a későbbi tévesztések számában a hívókép típusától függően.

A képen látható példa is mutatja, hogy könnyebb megjegyezni azt az ismeretlen karaktert, ami mellett olyan kép áll, aminek az alakja emlékeztet a betűre.

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! hívóképei ezeket a tudományosan bizonyított előnyöket ötvözi, és a mai gyerekek sajátosságait figyelembe véve kínál megoldást az olvasáshoz szükséges képességek támogatására.

Az alakazonos ábécé

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! működése

Alakazonos CS betű

Ez az ábécé abban különbözik a többitől, hogy a betűknek és a mellettük álló képeknek nem csak a kezdőhangja, hanem az alakja is megegyezik. Ez az alakazonosság lényege.

Például ezt az ábécét ismerő gyermeknek a nehezen megjegyezhető CS betű alakjáról egyből beugrik a csiga képe, amiről könnyen le tudja választani a CS kezdőhangot.

Hogyan csökkenti a betűtévesztést?

Az alakazonos hívóképek asszociációs lánca rövidebb, mint a többi hívóképé.

A kevesebb gondolati lépés egyrészt eleve kisebb hibázási lehetőséget rejt magában, másrészt gyorsabb választ tesz lehetővé. A másik nagy erőssége, hogy nem hagyja a gyerekeket bizonytalanságban, mivel még a hang kimondása előtt gondolatban ellenőrizni tudják, hogy a betű és az emlékezetből felidézett hívókép formája tényleg megegyezik-e.

Az alakazonos hívóképek így csökkentik hatékonyan a hibázás és a tévesztés lehetőségét, miközben gyorsabb válaszidőt tesznek lehetővé.

Asszociációs lánc az alakazonos betűképek és a hozzájuk tartozó hangok között

Felkelti a figyelmet

A képeken látható tárgyak és a valóságszerű akvarell ábrázolásmód közel állnak a gyerekek világához. Segít felkelteni a nehezen bevonható gyerekek figyelmét is.

Könnyű megjegyezni

A képi alakazonosság igazodik a mai gyerekek jellemzően jobb agyféltekés fejlődéséhez. A betűképek észrevétlenül rögzülnek, játék közben könnyebb és akár 7-szer gyorsabb1 a tanulás.

Kevesebb tévesztés

A betűképek lerövidítik a betű–hang asszociációs láncot és a gyerekek gondolatban ellenőrizni tudják, hogy a kép alakja megegyezik-e a betű alakjával. Akár 74%-kal csökkenti1 a betűtévesztést.

Tartós tudás

A kutatások alapján a gyerekek hosszabban képesek megőrizni emlékezetükben és 50%-kal kevesebbet felejtettek el1, mint azoknál a hívóképeknél, ahol nincs utalás a betű alakjára.

1Az alakazonos betűképek tulajdonságait számos nemzetközi tanulmány vizsgálta az elmúlt évtizedekben, és kísérletekkel igazolták azok hatásosságát (többek között Ehri et al., 1984; Shmidman & Ehri, 2010; McNamara, 2012).

Módszertani alapok

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! hatékony alakazonos hívóképei vizuális oldalról támogatják a gyerekeket a betűtanulás folyamatában, módszere pedig a hangtani tudatosság.

Az utóbbi évtizedek hazai és nemzetközi kutatási eredményei is a fonématudatosság fontosságát és hasznosságát hangsúlyozzák: könnyebb olvasástanulás, jobb helyesírás és szövegértés, ezáltal jobb tanulási eredmények, később pedig kedvezőbb életkilátások.

Együtt a jobb szövegértésért!

A szövegértés korai alapozását több képesség fejlesztésével érdemes támogatni. Egy amerikai kutatásban méréssel is sikerült igazolni, hogy azok a gyerekek rendelkeztek a legjobb korai olvasási teljesítménnyel, akik az iskolai olvasástanítást megelőzően párhuzamosan ismerkedtek a betűkkel és a beszédhangokkal (Ball & Blachman, 1991).

Továbbá, ha a gyerekek megismerik a betűket és a hozzájuk tartozó hangokat, elérik a hangtani tudatosság megfelelő szintjét és összeér a fejükben a tudás, akkor maguktól ébredhetnek rá, hogy amit hangokra tudnak bontani, azt le is tudják írni. Amit pedig leírták, azt nagy eséllyel el is fogják tudni olvasni. Ez az eredmény egy gyermek számára óriási büszkeség és öröm!

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! hatékony hívóképeivel és a játékos hangtani tudatossággal ebben támogat Téged és tanítványaidat – akár az óvodában, akár az iskolában.

Így tudunk tenni azért, hogy az olvasástanulás örömteli, kudarcmentes és hosszútávon eredményes legyen!

A Betűk? Képben vagyok! oktatótabló használat közben
Prof. Dr. Gyarmathy Éva ajánlása a BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! könyvvel kapcsolatban

4 érv a nyomtatott nagybetűk mellett

1

Az óvodás gyermekek ezekkel találkoznak először a könyvekben, feliratokon.

2

Könnyebb megjegyezni és másolgatni, mint a kisbetűket vagy az írott betűket.

3

Kevesebb közöttük a hasonló, megtévesztő betűforma (B, D, P, Q kisbetűvel: b, d, p, q).

4

Meglévő tudásra érdemes alapozni, majd erre építve az újat bevezetni.

Lapozz bele!

Milyen területeken tudod használni?

Óvodapedagógus

A betűk iránti érdeklődés már az óvodában elkezdődik. A hangtani tudatosság fejlesztésével játékosan felkészítheted csoportodat az iskola kihívásaira.

Tanító

Az új ábécé hívóképei megszínesítik a megszokott olvasástanítási gyakorlatodat. A kapcsolódó feladatokat rugalmasan be tudod illeszteni bármilyen napirendbe.

Fejlesztőpedagógus

Használd ki az atipikus gyerekek szuperképességét és fejleszd őket játékosan! A tapasztalatok alapján nekik különösen hasznosak az alakazonos betűképek.

A BETŰSIMOGATÓ alapján elkészített tapintható r betű

Még egy kis extra!

Az alakazonos betűképek nem csak láthatók, hanem tapinthatók is!

A multiszenzoros BETŰSIMOGATÓ e-book iránymutatásaival a gyerekek maguknak tudják elkészíteni a saját tapintható betűiket. Ha a finom alapozást szeretnéd előtérbe helyezni a formális olvasás és írástanulás megkezdése előtt, akkor ezzel az anyaggal ki tudod tölteni akár az iskolai első osztály 1. félévét, vagy az óvodai nagycsoportos, netán az előkészítő foglalkozásaidat is tudod vele színesíteni! A saját kézzel készített tapintható betűk akkor is segítségetekre lehetnek, ha csak egyik-másik betű esetében mutatkozik valamelyen elakadás.

Elkészült a kisbetűs alakazonos ábécé is!

Mostantól nem csak a nagybetűket, hanem a kisbetűket is könnyebb megjegyezni!

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! könyv alakazonos hívóképei alapján készültek el a kisbetűk betűképei. A kisbetűk a nagyok "kis testvérei". Többnyire ugyanazt a tárgyat, állatot vagy növényt találjuk meg benne, csak kisebb, könnyebb, fiatalabb formájában. Így összefüggéseiben láthatják át a gyerekek a teljes magyar ábécé írott és nyomtatott kis- és nagybetűit.

Betűk? Képben vagyok! kisbetűs hívóképek
Pedagógusok visszajelzései az oktatásból

Tapasztalatok

Gyakori kérdések

Ez nem óvodába, hanem iskolába való!

A betűk iránti érdeklődés igen korán elkezdődhet, érdemes vele foglalkozni és válaszolni rá. A könyv kifejezetten olvasni nem tudó gyerekeknek készült. Továbbá a sikeres olvasástanuláshoz a hangtani tudatosság fejlesztését az óvodában érdemes elkezdeni, hogy a gyerekek felkészülten indulhassanak az iskolába.

Mit kezdjek a nagybetűkkel?

A nyomtatott nagybetűket könnyebb megkülönböztetni és lemásolni, ezért általában a gyerekek érdeklődése is ösztönösen ezek felé irányul. Emiatt az olvasás alapozásának, előkészítésének időszakában a nyomtatott nagybetűkkel gyorsabb és látványosabb eredményt érhetünk el. Amikor az írástanulásra kerül a sor, érdemes a kisbetűkhöz tartozó alakazonos hívóképekre áttérni.

Össze fogja zavarni a gyerekeket?

Az új betűképeket többféle oktatási módszer mellett alkalmazták már sikeresen köz- és magánoktatásban egyaránt. A pedagógusok visszajelzései szerint nem keverik össze a gyerekek a hívóképeket. Sőt, nehézség esetén sokszor az új, alakazonos betűképek nyújtanak nekik támaszt a meglévők helyett.

Hogy illeszthető be a mostani keretekbe?

A Pedagógus Kézikönyv segítségével változatos feladatok közül válogathatsz annak megfelelően, hogy mennyi idő áll rendelkezésedre. A szabadidő kitöltésétől a fejlesztő tanóráig, a szórakozástól a differenciáláson át a tanulásig rugalmasan tudod a megszokott olvasástanítási módszeredet kiegészíteni.

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! számokban

0 eladott termék
0 vásárló
0 könyvesbolt
0 oktatási intézmény

Használat közben

Válogatás a szülők és pedagógusok képeiből
Otthon
Iskola-előkészítőn
Foglalkozáson
Játék közben

Hol találkozhattál a képes ábécével?

5. MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KONFERENCIA 2022
Pedagógus Expo 2021
Modern Pedagógus Konferencia 2022
MTA AVKF Tanulási Környezet Kutatócsoport
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
XVIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2022
Az én történetem

A könyv születése

Alapvetően abban hiszek, hogy ha a gyermek kérdez minket, tudásra vágyik, akkor igyekezzünk neki a korának megfelelően és a lehetőségekhez mérten válaszolni. Így volt ez a legidősebb fiammal is: amióta óvodás lett, egyfolytában a betűket kérdezgette, a hangokkal játszott. Válaszoltam is neki, de azt vettem észre, hogy nehezen jegyzi meg, melyik krikszkraksz mit jelent. Mivel a könyvesboltok polcain nem találtam olyan kiadványt, amilyet szerettem volna, ezért rajzolni kezdtem neki. Számtalan próbálkozás után jöttem rá, hogy mi a hiányzó láncszem, ami segít neki:

Amikor a betűk és képek alakja megegyezik.

Emlékszem, az első a H betű volt, amit egy hídról mintáztam meg. Aztán arra gondoltam, hogy ha ez neki segít, akkor biztos sok más kisgyereknek is segíteni tudna, ezért készítettem belőle egy szívvel-lélekkel és akvarell technikával megfestett, egyedülálló képes ábécés könyvet. Megjelenése óta az iskolai oktatásban is bizonyított, sőt, egy tudományos kutatás része. De a leghasznosabb talán az iskola előtt álló gyerekeknek.

A célom, hogy a mai gyerekek nyugalommal és kíváncsisággal várják és éljék meg az iskolát!

Oktatási segédeszközök

Még több terméket találsz a webshopban!

Jutalommatrica

Motiváláshoz

Óriástabló

Tanításhoz

Kisbetűs hívóképek

Írástanuláshoz

Rendelés külföldre

Az Amazon oldalán keresztül a világ minden tájára rendelhetsz!

ABC? Now I see!

English alphabet