Micskei Detti

Betűk? Képben vagyok!

Játékos alapozás a jobb olvasási készségért

Könyv: 2800 Ft

Tanító és diák

Élményalapú olvasástanítás

A gyerekek szemében a tanító egy mágikus csodalény, aki minden tudás, bölcsesség, jóság és szeretet birtokában van. Az óvodából érkezvén ez nem is csoda. Olyan jó lenne, ha ez a kellemes emlék még sok-sok évig a gyerekekben élne és az iskola nem könnyekkel és kudarcokkal kezdődne.

Tegyünk együtt azért, hogy az olvasástanulás játék maradjon és élmény legyen! Mindezt úgy, hogy megkönnyíti nem csak a pedagógusok, de a gyerekek dolgát is, miközben biztosabb a megszerzett tudás és kevesebb a tévesztés. És ha távolabbra tekintünk, olyan kompetenciákat adunk a diákok kezébe, ami döntően befolyásolja az életminőségüket.

A Betűk? Képben vagyok! könyv és kártya

Miért válik egyre nehezebbé a betűk megtanulása?

A mai gyerekek képi ingerekkel körülvéve nőnek fel, a neurológiai fejlődésük ehhez alkalmazkodva alakul ki. A gyors vizuális ingerek feldolgozására rendezkedett be az agyuk, ezért a képi információk értelmezésére a legfogékonyabbak. Emiatt a mai gyerekek többnyire jobb agyféltekések, míg az olvasás egy bal agyféltekés tevékenység (Gyarmathy, 2021).

A most iskolába kerülő gyerekek nyelvi fejlettsége elmarad az elmúlt század gyermekeitől. Ennek okai szintén a kultúraváltásra vezethetők vissza: kevesebbet beszélgetünk, kevesebb mesét, mondókát, éneket hallanak (Gyarmathy, 2015). A nyelvi fejlődés elmaradása kihatással van a beszédhangok meghallásának és elkülönítésének képességére is. Az iskolába kerülő gyerekek körében ma már nem a beszédhiba a legnagyobb hiányosság, mint ahogyan az a Meixner módszer megalkotása idején volt jellemző (Sósné, 2012), hanem a beszédhanghallás alulfejlettsége. Ez mára már a gyerekek 20-30%-át érinti, ami bizonyos régiókban ennél sokkal magasabb is lehet.

Továbbá vannak olyan gyerekek is, akiknek semmilyen elmaradásuk nincs, de gondot okoz nekik a betű-hang megfeleltetés.

Azonban egyik elterjedt olvasástanítási módszer sem ezekre a problémákra lett kidolgozva. Ezért fordulhat elő, hogy azt és úgy akarjuk megtanítani a gyerekeknek, amire nem állnak még készen és amit nehezen értenek meg.

Az új képes ábécé

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! működése

Alakazonos CS betű

Ez az ábécé abban különbözik a többitől, hogy a betűknek és a mellettük álló képeknek nem csak a kezdőhangja, hanem az alakja is megegyezik. Ezt nevezzük alakazonosságnak.

Például ezt az ábécét ismerő gyermeknek a nehezen megjegyezhető CS betű alakjáról egyből beugrik a csiga képe, amiről könnyen le tudja választani a CS kezdőhangot.

Asszociációs lánc az alakazonos betűképek és a hozzájuk tartozó hangok között

Hogyan csökkenti a betűtévesztést?

Az alakazonos ábécé lerövidíti a betű-hang megfeleltetési asszociációs láncot, miközben a gyerekek gondolatban ellenőrizni tudják, hogy a betű és a kép formája megegyezik-e? Így csökkenti a hibázás és a tévesztés lehetőségét.

Felkelti a figyelmet

A képeken látható tárgyak és a valóságszerű akvarell ábrázolásmód közel állnak a gyerekek világához. Segít felkelteni a nehezen bevonható gyerekek figyelmét is.

Könnyű megjegyezni

A képi alakazonosság igazodik a mai gyerekek jellemzően jobb agyféltekés fejlődéséhez, ezért játék közben könnyebb és gyorsabb a tanulás. A betűképek észrevétlenül rögzülnek.

Kevesebb tévesztés

A betűképek lerövidítik a betű–hang asszociációs láncot. Így a gyerekek gondolatban ellenőrizni tudják, hogy a kép alakja megegyezik-e a betű alakjával, ezért biztosabb a tudás.

Tartós tudás

A kutatások alapján a gyerekek hosszabban képesek megőrizni emlékezetükben, mint azokat a hívóképeket, ahol nincs utalás a betű alakjára.

Az alakazonos betűképek tulajdonságait számos nemzetközi tanulmány vizsgálta az elmúlt évtizedekben, és kísérletekkel igazolták azok hatásosságát (Ehri et al., 1984; Shmidman & Ehri, 2010; McNamara, 2012).

Módszertani alapok

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! vizuális oldalról támogatja a gyerekeket az olvasástanulás folyamatában és a módszere pedig a hangtudatosság. Így igazodik a mai gyerekek „szuperképességéhez”, miközben a legnagyobb elmaradásukat játékosan igyekszik fejleszteni.

Az alakazonos betűképek segítenek az olvasáshoz szükséges vizuális készségek megalapozásában és fejlesztésében: vizuális memória, formafelismerés, vizuális differenciálás.

Miért fontos a hangtudatosság?

A gyerekek 20-30%-a a hangtudatosság hiányában kezdi az iskolát, őket érik az első kudarcélmények. A hangtudatosság viszont nem csak megkönnyíti, de helyettesítheti is az olvasástanulást. Sőt, a teljes hangtudatosság birtokában a diákjaid maguk ébrednek rá, hogy tudnak olvasni. Ez a pozitív élmény alapvetően befolyásolhatja az olvasáshoz való viszonyukat.

A legfrissebb olvasáspedagógiai kutatási eredmények is a fonématudatosság fontosságát és hasznosságát hangsúlyozzák: könnyebb olvasástanulás, jobb helyesírás és szövegértés, ezáltal jobb tanulási eredmények és kedvezőbb életkilátások. Találtak összefüggést a hangtudatosság és a diszlexia között is (Jordanidisz, 2015). Ezen a téren még van fejlesztési potenciál az óvodai közoktatásban (Steklács, 2018), hiszen a hangtudatosságot a koruknak megfelelően, játékosan lehet fejleszteni.

Színesítsd könnyen és egyszerűen foglalkozásodat az alakazonosság és hangtudatosság felhasználásával!

Bővebben a tudományos háttérről itt.

A Betűk? Képben vagyok! oktatótabló használat közben
Prof. Dr. Gyarmathy Éva ajánlása a BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! könyvvel kapcsolatban

4 érv a nyomtatott nagybetűk mellett

1

Az óvodás gyermekek ezekkel találkoznak először a könyvekben, feliratokon.

2

Könnyebb megjegyezni és másolgatni, mint a kisbetűket vagy az írott betűket.

3

Kevesebb közöttük a hasonló, diszlexiásokat megtévesztő betűforma (B, D, P, Q kisbetűvel: b, d, p, q).

4

Meglévő tudásra érdemes alapozni, majd erre építve az újat bevezetni.

Lapozz bele!

Milyen területeken tudod használni?

Óvodapedagógus

A betűk iránti érdeklődés már az óvodában elkezdődik. A hangtudatosság fejlesztésével játékosan felkészítheted csoportodat az iskola kihívásaira.

Tanító

Az új ábécé hívóképei megszínesítik a megszokott olvasástanítási gyakorlatodat. A kapcsolódó feladatokat rugalmasan be tudod illeszteni bármilyen napirendbe.

Fejlesztőpedagógus

Használd ki az atipikus gyerekek szuperképességét és fejleszd őket játékosan! A tapasztalatok alapján nekik különösen hasznosak az alakazonos betűképek.

Ezen kívül számos egyéb, felnőtteket is érintő területen alkalmazták már: felnőtt értelmileg akadályozottak olvasástanítása, időskori demencia karbantartása, hallássérültek olvasástanítása.

Szakmai konferenciaelőadás

ELTE Művészetpedagógiai Konferencia 2022.
Pedagógusok visszajelzései az oktatásból

Tapasztalatok

Gyakori kérdések

Ez nem óvodába, hanem iskolába való!

A betűk iránti érdeklődés igen korán elkezdődhet, érdemes vele foglalkozni és válaszolni rá. A könyv kifejezetten olvasni nem tudó gyerekeknek készült. Továbbá a sikeres olvasástanuláshoz a hangtudatosság fejlesztését az óvodában érdemes elkezdeni, hogy a gyerekek felkészülten indulhassanak az iskolába.

Mit kezdjek a nagybetűkkel?

Mindegyik olvasókönyvben megtalálhatóak a kis és a nagy nyomtatott betűk is. A gyerekeknek meg kell tanulniuk a nyomtatott betűk mindkét képét attól függetlenül, hogy az írástanulás a kisbetűvel kezdődik. A nagybetűk mellett számos észszerű érv szól, míg a kisbetűk priorizálása kizárólag a hagyományon alapul.

Össze fogja zavarni a gyerekeket?

Az új betűképeket többféle oktatási módszer mellett alkalmazták már sikeresen köz- és magánoktatásban egyaránt. A pedagógusok visszajelzései szerint nem keverik össze a gyerekek a hívóképeket. Sőt, nehézség esetén sokszor az új, alakazonos betűképek nyújtanak nekik támaszt a meglévők helyett.

Hogy illeszthető be a mostani keretekbe?

A Pedagógus Kézikönyv segítségével változatos feladatok közül válogathatsz annak megfelelően, hogy mennyi idő áll rendelkezésedre. A szabadidő kitöltésétől a fejlesztő tanóráig, a szórakozástól a differenciáláson át a tanulásig rugalmasan tudod a megszokott olvasástanítási módszeredet kiegészíteni.

A BETŰK? KÉPBEN VAGYOK! számokban

0 eladott termék
0 vásárló
0 könyvesbolt
0 oktatási intézmény

Használat közben

Válogatás a szülők és pedagógusok képeiből
Otthon
Iskola-előkészítőn
Foglalkozáson
Játék közben

Hol találkozhattál a képes ábécével?

5. MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KONFERENCIA 2022
Pedagógus Expo 2021
Modern Pedagógus Konferencia 2022
MTA AVKF Tanulási Környezet Kutatócsoport
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
XVIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2022
Az én történetem

A könyv születése

Alapvetően abban hiszek, hogy ha a gyermek kérdez minket, tudásra vágyik, akkor igyekezzünk neki a korának megfelelően és a lehetőségekhez mérten válaszolni. Így volt ez a legidősebb fiammal is: amióta óvodás lett, egyfolytában a betűket kérdezgette, a hangokkal játszott. Válaszoltam is neki, de azt vettem észre, hogy nehezen jegyzi meg, melyik krikszkraksz mit jelent. Mivel a könyvesboltok polcain nem találtam olyan kiadványt, amilyet szerettem volna, ezért rajzolni kezdtem neki. Számtalan próbálkozás után jöttem rá, hogy mi a hiányzó láncszem, ami segít neki:

Amikor a betűk és képek alakja megegyezik.

Emlékszem, az első a H betű volt, amit egy hídról mintáztam meg. Aztán arra gondoltam, hogy ha ez neki segít, akkor biztos sok más kisgyereknek is segíteni tudna, ezért készítettem belőle egy szívvel-lélekkel és akvarell technikával megfestett, egyedülálló képes ábécés könyvet. Megjelenése óta az iskolai oktatásban is bizonyított, sőt, egy tudományos kutatás része. De a leghasznosabb talán az iskola előtt álló gyerekeknek.

A célom, hogy a mai gyerekek nyugalommal és kíváncsisággal várják és éljék meg az iskolát!

Oktatási segédeszközök

Válogass a termékek közül, ami úgy érzed, hogy segít a tanítványaidnak!

Jutalommatrica

Motiváláshoz

Óriástabló

Tanításhoz

Tanító pakk

Csomagajánlat

Rendelés külföldre

Az Amazon oldalán keresztül a világ minden tájára rendelhetsz!

ABC? Now I see!

English alphabet